Współpracę z nowym Klientem zaczynamy od przeglądu  i oceny jego sytuacji, tak aby już od samego początku zastosować najodpowiedniejsze dla jego biznesu metody pracy poprzez:

 • Indywidualne propozycje rozwiązań, w pełni dostosowanych do specyfiki firmy, stanu zatrudnienia, wielkości obrotów, a przede wszystkim potrzeb organizacyjnych danego przedsiębiorstwa.
 • Bieżącą analizę finansową  oraz  usługę doradczą
 • Nieuleganie schematom.
 • Realizowanie  priorytetów – ustalenie wspólnych celów i konsekwentną ich realizację.

 

Świadczone usługi

Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

 • dobranie sposobu opodatkowania wykonywanej działalności
 • dobranie odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej
 • konsultacja na temat optymalizacji mechanizmów systemu podatkowego,
 • przygotowanie wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG oraz pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • złożenie dokumentów o wydanie NIP-u i REGON-u,
 • zgłoszenie do ewidencji VAT na formularzu VAT-R,
 • pomoc w organizacji obiegu dokumentów,

Uproszczona księgowość

 • dokonanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki

Kadry i płace

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8AR)
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
 • przygotowanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
 • sporządzanie świadectw pracy

Usługi dodatkowe

 • doradztwo indywidualne
 • roczne rozliczenia osób fizycznych
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa NOWOŚĆ